Minshen Enterprise Co., Ltd.

Contact:
Michael Lee
Phone:
[86] 25 52163231
Website:
Address:
No.11 Jinshan Road
Dongshan Town
Jiangning County, Nanjing, Jiangsu, 211100, China